Kirjoittaja Aihe: SUOMEN SOTILAAN SIMO HÄYHÄ TARKKA-AMPUJAKILPAILU (Häyhä nro 2, v. 2001)  (Luettu 334 kertaa)

JPu

  • *
  • Viestejä: 41
SIMO HÄYHÄ TARKKA-AMPUJAKILPAILU (Häyhä nro 2, v. 2001) KILPAILUN KULKU:

Yleistä:
Sarjajako on edellisestä vuodesta poiketen poistunut ja kaikki kilpailevat samassa sarjassa. Aseen maksimi kaliiperi on .338 Lapua Magnum (8.6 x 70). Kilpailuun pyritään sisällyttämään kaikki keskeiset tarkka-ammunnan osaamisalueet, joista ammunta erilaisille tuntemattomille etäisyyksille tärkeimpänä. Kilpailu tapahtuu tarkka-ampujapareittain, mutta myös yksilötulokset lasketaan. Kilpailun painotus on ammunnassa.

Toteutus: Alueelle rakennetaan kaksi etäisyyksiltään ja suunniltaan identtistä rataa A ja B. Puolet osallistujista ampuvat tuliasemasta radalla A ja puolet tuliasemasta radalla B. Arvalla ratkaistaan kummasta asemasta TA-pari
ampuu ensiksi. Kummankin päivän aikana molemmilla radoilla ammutan yhtäaikaisesti.

Tuliasematoiminta: Lauantaina ja sunnuntaina ensimmäinen tehtävä on erikseen ”massana” tuliasemakortin teko. Tarkoitus on saada TA-parit linjalle noin 2-3 m välein tekemään tuliasemakortti, kaikkine erityistietoineen ja havaintoineen. Aikaa tehtävälle on noin 45min/TA-pari. Etäisyyksien arviointi tapahtuu ilman laseretäisyysmittareita (tai muita aktiivisia laitteita, passiiviset sallittu).

Ammunta: Lauantaina ja sunnuntaina tuliasemaan edetään lyhyellä lähestymisellä, noin 100 m. Molempina päivinä ammutaan 5-10 laukausta/kilpailija hyödyntäen aikaisemmin tehtyä tuliasemakorttia. Lopuksi irtaudutaan noin 50 m.

Ampumaetäisyydet voivat ulottua yli kilometriin, painopisteen ollessa 200-900 metriä. Maalilaitteina käytetään puolustusvoimien janttereita (taulut voivat olla vain osittain näkyvissä). Eri päivinä ammutaan mahdollisesti eri tauluihin, mutta tuliasema on sama. Maalialueella on erilaisia kohteiden etäisyyksien mittaamista helpottavia mitoiltaan "tunnettuja" esineitä tai kohteita. Taulut ovat koko ajan näkyvillä ja kaatuvat näkymättömiin saatuaan osuman. Tauluja on enemmän kuin sallittuja kilpailulaukauksia, tauluista valitaan maalihierarkian perustella arvokkaimmat maalit.

Maalihierarkia: Kilpailussa on kahta eri arvoa olevia maaleja. Korkeamman pistemäärän antavia tauluja on yhtä monta kuin on sallittuja kilpailulaukauksia. Kaikki maalihierarkian mukaiset arvokkaammat maalit antavat kilpailussa yhtä suuren pistemäärän. Maalihierarkia kuvataan selkeillä merkeillä. Ilman riittävää optiikkaa merkit eivät ole luultavasti havaittavissa. Kilpailun alussa esitellään lavasteet jolla maalihierarkian mukaiset taulut kuvataan. Arvottomammat maalit antavat vähemmän pisteitä.

Tehtävän todenmukaisuus: Kilpailua ei ole mahdollista toteuttaa täysin todellisuutta kuvaavaksi, vaan kilpailijoiden on ymmärrettävä, että jokainen laukaus ammutaan ikään kuin se olisi ensimmäinen ja ehkä ainoa laukaus tuliasemasta, kilpailijan ei kuitenkaan tarvitse toiminnallaan tätä osoittaa. Taulujen ampumisjärjestys on näin ollen vapaa ja ampujan valitsemaa järjestystä ei arvostella. Mihinkään tauluun ei kuitenkaan saa yrittää ampua enempää kuin kahdesti. Ei ole tarkoitus, että ampumalla mitataan etäisyyksiä tauluihin.

Yhteistoimintatehtävä: Yhteistoimintaosuus toteutetaan muun toiminnan aikana vuorollaan joko lauantaina tai sunnuntaina tai osittain molempina päivinä.

Toiminta-ajat TA-parille:
Lauantai   tähystäminen ja tuliasemakortin laadinta:   60 min
Lauantai   eteneminen, ammunta ja irtautuminen:   30 min
Sunnuntai   eteneminen, ammunta ja irtautuminen:   30 min
La - Su   yhteistoiminta/kommunikointitehtävä:   noin 15 minuuttia/TA-pari

KILPAILUTEHTÄVÄKUVAUS, SÄÄNNÖT JA ARVOSTELUPERUSTEET:
Kilpailutehtäväkuvaus:
Tähystys- ja tuliasema
Ratamestari tai tuomari tarkistaa tarkka-ampujaparin aseet ennen suorituksen aloittamista. Aseissa ei saa olla patruunoita, edes lippaissa. Tarkka-ampujapari etenee (5m) ja perustaa saamansa kilpailutehtävän mukaisesti tähystys- ja tuliaseman (lyhytaikainen toiminta, maastoa ja mukana olevaa varustusta hyödyntäen) annetulle alueelle/pisteelle salassa (kaikki toiminta tapahtuu vihollistähystyksen alaisena). Tarkka-ampujapari tekee alueesta tuliasemakortin ja arvioi etäisyydet maaston kiintopisteisiin ja erottuviin mahdollisiin "tunnettuihin" kohteisiin sekä luonnostelee alueen korttiin. TA-pari selvittää vihollistiedot (janttereita) maalihierarkian mukaan, eli mahdolliset "upseerit, tulenjohtajat, tarkka-ampujat, koiranohjaajat ja viestimiehet", miehistöä saa kuvata, mutta tehtävä ei edellytä sitä. (Vihollisen ryhmäaseita tai ajoneuvoja maalialueelle ei rakenneta isotöisyytensä vuoksi). Tuliasemakortti täytetään dokumentiksi "omalle johdolle" ja apuvälineeksi ampumatoiminnalle. Etäisyydet arvioidaan käyttäen kiikaritähtäintä, kiikaria, kaukoputkea, karttaa tai muuten arvioimalla. Aktiiviset etäisyysmittarit (laser jne.) ovat kielletty. Tuliasemakortti annetaan tarkka-ampujaparin kilpailusuorituksen jälkeen valvovalle ratamestarille tai tuomarille. Tuliasemakortti palautetaan kilpailijoille ammuntatehtävän ajaksi. Tuliasemakortista annetut pisteet julkaistaan tulostaululla ennen seuraavan päivän kilpailuosuuden alkua. Jokainen pari luovuttaa vain yhden tuliasemakortin josta saadut pisteet molemmat saa.

Ammunta
Tehtävä alkaa etenemisellä ja päättyy irtautumisen jälkeen kokoontumispaikalle. Ammunta tapahtuu annetun kilpailutehtävän mukaisesti; noudattaen ratamestarin tai tuomarin tarvittaessa antamaa lisäohjeistusta. Tarkka-ampujapari lataa aseet vasta ratamestarin tai tuomarin käskystä. Ammunnan saa aloittaa vain ratamestarin tai tuomarin luvalla, sen jälkeen kun ampuja on ilmoittanut kuuluvasti VALMIS. Jos lupaa ammuntaan ei anneta 5 s kuluessa, ajan mittaus pysäytetään häiriön korjaamisen ajaksi (mahd. ratalaite ongelmat). Tarkka-ampujapari suorittaa ammunnan maalihierarkian mukaisesti, ampuen havaitut maalit. Ampuja ja tähystäjä vaihtavat roolejaan siten, että molemmat toimivat sekä tarkka-ampujana, että tähystäjänä. Ammunnan jälkeen ratamestari tai tuomari tarkistaa aseet ja antaa luvan irtautua annetulle kokoontumispaikalle. Tarkka-ampujaparia arvostellaan myös liikkumisesta ja yleisesti tuliasemassa toimimisesta.

Naamioituminen, varusteet
Tarkka-ampujalta edellytetään kykyä käyttää suojaa ja naamioitua ympäristöön jossa operoidaan. Naamiointi arvostellaan jossain kilpailun vaiheessa (luultavasti erillään). Toiminnan edellyttämät varusteet tarkastetaan ja varusteiden täydellisyyteen ja toiminnallisuuteen kiinnitetään huomiota. Kaikissa tehtävissä ja toimissa tulee kaiken varustuksen pysyä parin mukana ja hallinnassa. Lainaaminen toisilta ryhmiltä tai täydennyksien hakeminen kesken päivää esim. autolta on rangaistava virhe. Mikäli joillakin ryhmillä on yhteistä kalustoa, on sellaisen kierrättämisestä neuvoteltava kilpailun järjestäjien kanssa, jotta suoritusjärjestys mahdollistaa materiaalin siirtymisen toisen parin käyttöön suorituksen loputtua. Esim. yhteinen ase jolla ampuu useampi.

Yhteistoiminnan mittaaminen:
Parin yhteistoimintaa mitataan erillisellä lisätehtävällä. Lisätehtävässä kerrotaan tilanne, jossa testataan parin kommunikointia ja toimintaa uhkaavassa tilanteessa.

Kilpailun pisteytys:
1.   Naamioituminen, varusteet (kilpailun yhteydessä, tai erikseen)   50 p / kilpailija
2.   Tuliasemakortti ja -toiminta; maaston kuvaaminen ja yleiset tiedot   200 p / kilpailija
3.   Lauantai ampuminen (5 patruunaa/henkilö)   250 p / kilpailija
4.   Lauantai eteneminen ja irtautuminen   75 p / kilpailija
5..   Sunnuntai ampuminen (5 patruunaa/henkilö)   250 p / kilpailija
6.   Sunnuntai eteneminen ja irtautuminen   75 p / kilpailija
7.   Yhteistoiminta/Kommunikointitehtävä   100 p / kilpailija
Kilpailun kokonaispisteet yhteensä: 1000 p / kilpailija.
Tähystys- ja tuliasematehtävän sekä ammunnan että liikkumisen suorituspisteistä voidaan vähentää virhepisteitä.
HUOM! Tarkka-ampujaparin tulos saadaan laskemalla yhteen kummankin henkilökohtaiset pisteet.

Kilpailun yleiset säännöt:
Jokaisella kilpailijalla omat aseet ja patruunat + tarvittavat varusteet. Osan tarvikkeista antaa kilpailunjärjestäjä.
Kilpailu on ensisijaisesti parikilpailu (ampuja ja tähystäjä), kilpailutulokset lasketaan pareittain ja kilpailijaparien yksilösuorituksina.
Rooleja vaihdetaan ampumapaikoilla niin, että molemmat kilpailijat tarkka-ampujan ja tähystäjän tehtävän.
Ammunnalla on suurin paino, sillä vain osuma ja vielä oikeassa taulussa ratkaisee.
Parin yhteistyötä arvioidaan myös kaikissa vaiheissa.
Toiminta tapahtuu koko ajan oletetun vihollisuhan alaisena.
Kilpailun tuomaristo/ratamestarit/johto voivat hylätä kilpailijan/kilpailijaparin, mikäli turvamääräyksiä tai annettuja ohjeita rikotaan tai aiheutetaan vahinkoa muille.
Kilpailu kilpailijan osalta keskeytetään, mikäli turvamääräyksiä rikotaan, tällöin ei myös tuloksia kilpailijan osalta lasketa.
Kilpailijan/kilpailijaparin epäurheilijamainen käytös aiheuttaa diskauksen (esim. ylimääräinen laukaus).
Kilpailussa noudatetaan Reserviläisurheiluliiton Soveltuvien Reserviläisammuntojen (SRA) sääntöjä, niiltä osin kuin ne soveltuvat kilpailuun.
Kilpailussa noudatetaan Pohjankankaan ampuma-alueen johtosääntöjä.
Jos kilpailijan pari diskataan saa hän silti jatkaa itse kilpailua, mutta ilman paria.
TA-parin varustus kilpailussa
Jokaisesta yhdellä rastilla merkitystä tarvikkeesta tai varusteesta saa 2 pistettä (kahdella rastilla Xx merkityt ovat pakollisia ja niitä ilman ei saa osallistua kilpailuun eikä niistä saa pisteitä). Optiot ovat valinnaisia eikä niistä saa pisteitä, mutta voi olla hyötyä kilpailussa.

TA-Kivääri (kaliiperi vähintään 6.5 mm maksimi 8.6 mm)   1 kpl   Xx
Tähystäjän kivääri (kaliiperi vapaa. TA-kivääri kelpaa, molemmilla oltava kivääri)   1 kpl   Xx
Patruunat /osallistuja   10 kpl   Xx
Tuliasemakortti (kilpailun järjestäjä antaa paikalla, omat sallitaan myös)   1 kpl   Xx
Juomaa (vähintään 0,75L) /osallistuja   1 kpl   Xx
Kuulonsuojaimet /osallistuja   1 kpl   Xx
        
Karttakopio (kilpailun järjestäjä antaa paikalla)   1 kpl   X
Tähystäjällä kiikari ja/tai kaukoputki ja/tai kiikaritähtäin   1 kpl   X
Kompassi tai käsisuuntakehä   1 kpl   X
Kynä ja paperia   1 kpl   X
Puukko/linkkuveitsi   2 kpl   X
Lamppu, tulentekovälineet (tikut, sytytin)   1,2 kpl   X
Käsikranaatti (kilpailun järjestäjä antaa paikalla)   2 kpl   X
Putkimiina tai vast. (kilpailun järjestäjä antaa paikalla)   1 kpl   X
Tarkka-ampujan naamioasu tai maastopuku   2 kpl   X
Kenttälapio (kilpailun järjestäjä antaa paikalla, omat sallitaan myös)   1 kpl   X
Pistooli ja varalipas (pakollinen jos TA-kivääri on asepussissa edetessä)   1 kpl   optio (X)
Päiväreppu tai asepussi ja pistooli   2 kpl   optio
Lentoratataulukko tai muu vastaava   2 kpl   optio
Materiaalia kiväärin ja varusteiden naamiointiin   2 kpl   optio
Naamioväriä   2 kpl   optio
Hiekkapussi   2 kpl   optio
TA-Tasomittari-paikantamislevy   1 kpl   optio
Taskulaskin   1 kpl   optio
Tuulimittari   1 kpl   optio
Makuualusta   1 kpl   optio
Juoma-astian tilavuus voidaan mitata tarvittaessa.

Maalilaitteet
Maalilaitteina käytetään Puolustusvoimien Janter ammuntalaitteita maastossa. 300 metrin radalla käytetään normaaleja maalitauluja tai IPSC-tauluja kohdistusammuntoihin. Jantereista saa välittömän palautteen, ne nopeuttavat kilpailun kulkua, helpottavat pistelaskua, säästävät kulkemista tauluille ja takaisin ja ovat helppoja tarvittaessa ryhmittää uudelleen.

Arviointikriteerit
Jotta jokaista kilpailijaa kohdeltaisiin mahdollisimman tasapuolisesti on pisteiden laskutapa yritetty tehdä yksiselitteiseksi ja painottaa niitä kohtia jotka ovat helposti mitattavia. Tehtävien arvostelussa ei yritetä pisteytyksellä erotella kahta erilaista, mutta hyvää suoritusta toinen toistaan paremmaksi, vaan pyritään antamaan virhepisteitä selkeästi virheellisestä tai epäasianmukaisesta toiminnasta. Tarkka-ampujan olisi paineen allakin kyettävä virheettömään suoritukseen. Esim. tuliasematehtävästä annetaan +pisteitä vain havainnoista ja mittaustuloksista, jotka on merkitty tuliasemakorttiin. Näin tulee huomiokyvylle ja tietojen järkevälle esittämiselle suuri painoarvo. Tietojen siirtyminen luettavassa muodossa omalle johdolle on usein erittäin tärkeää ja joskus jopa ratkaisevaa.

1. Naamioituminen, varusteet  50 p
Testataan osallistujien käytännön taidot henkilökohtaiseen naamioitumiseen: Henkilö sulautuu mahdollisimman hyvin taustaan sävyjen puolesta sekä muoto rikkoutuu. Varustus: naamiovärit, naamioverkon suikaleita, naamioverkon pala, neula, lankaa, juuttisäikeitä, matonkuteet jne..
30 p naamiointi; muodon hävittäminen värien sopivuus kilpailumaastoon, kasvot, kädet, varusteet, ase.
20 p varusteet; pakollisilla saa vain osallistua ilman varustepisteitä, täydellisillä varusteilla 20 p.

2. Tuliasemakortti ja kohteiden tunnistaminen sekä parin toiminta tuliasemassa 200 p
Testataan tuliasemakortin laatiminen ja tuliasematoimintaa siten, että osallistujat osaavat toimia TA-parina tuliasemassa tehokkaasti yhteistoiminnassa. Kohdealueen tähystäminen käyttäen hyväksi optisia tähystysvälineitä. Alueelta tähystetään sinne aseteltuja maaleja ja maaston kiintopisteitä sekä kaikkia tunnettuja kohteita.Tuliasemakortin asiallinen ja selkeä täyttäminen antaa parhaat pisteet
Varustus: Muistiinpanovälineet, tarkka-ampujan kivääri optiikan kera, kiikari tai kaukoputki, kompassi, kartta. (optioita: tuuli- ja lämpömittari, taskulaskin, TA-Tasomittari-paikantamislevy, GPS-paikannin).
120 p havainnot; maalialueella olevat objektit, vihollistiedot, suunnat ja etäisyydet.
25 p löydetyn kohteen tunnistaminen ja kuvaus.
25 p tuliasemakortin perustiedot.
30 p maaston, kiintopisteiden luonnostelu ja piirroksen tarkkuus.
-200 p virheet maksimissaan (huom. tarvittaessa virheitä jaetaan molempina päivinä tuliasematoiminnassa).

3 ja 5. Ampuminen (5 patruunaa/henkilö/päivä: yhteensä 10 patruunaa)  500 p
Testataan osallistujien osumatarkkuus tuntemattomille matkoille eli tarkka-ampujataidot, sillä vain osuma ratkaisee.
50 p osuma maalihierarkian mukaisessa arvokkaammassa taulussa.
5 p osuma taulussa, maalihierarkian mukaisessa vähemmän arvokkaassa taulussa.
-500 p mahdolliset toimintavirheet.

4.  Etenemiset kokonaisuutena (eteneminen ja irtutuminen; yhteensä 2 päivää)  150 p
Testataan tarkka-ampujaparin eteneminen siten, että se tapahtuu huomaamattomasti. varustus: TA-varustus kokonaisuudessaan.
50 p  Reitin yleisvalinta. Maaston antaman suojan käyttö ja yhteistoiminta.
50 p  Tähystyssektorien huolellinen varmistaminen, riittävän suojaavan etenemismuodon valinta.
50 p  Irtautuminen; reitti, suojan käyttäminen ja nopeus poistua asemasta.
-150 p maksimi virheet, jos TA-parilta jää materiaalia pitkin reittiä tai tuliasemaan, tähystys unohtuu, jne..

6.  Yhteistoiminta ja kommunikointitehtävä  100 p
Testataan tarkka-ampujaparin yhteistoimintaa ja kommunikointia käytännössä. Varustus: TA-varustus kokonaisuudessaan.
25 p  Tähystäjän ampujalle antama ilmoitus ja kuinka se ymmärrettiin. Viestin sisällön siirtyminen.
25 p Tähystäjän ampujalle antaman ilmoituksen aiheuttama toiminta tehtävän mukaisessa tilanteessa.
25 p Ampujan tähystäjälle antama ilmoitus ja kuinka se ymmärrettiin Viestin sisällön siirtyminen.
25 p Ampujan tähystäjälle antaman ilmoituksen aiheuttama toiminta tehtävän mukaisessa tilanteessa.
Tehtävään voi olla useita oikeita toimintatapoja ja erilaiset variaatiot jotka toimivat ovat hyväksyttyjä. Tässä tehtävässä virheen suuruus voi olla joko -10 p tai -25 p riippuen virheestä tai puutteesta. Kyseisen tehtävän pisteet muodostuvat seuraavasti: maksimipisteet – virheet = tulos.


ps. jos tälle pitää tehdä oma ketju, niin joku valvoja tekee? tuon löysin kisan kuvauksesta, toki myös tulokset, mutta en nyt vielä julkaissut. Varsinaista raporttia kuin kisa eteni jne. en löytänyt ainakaan vielä. Joku kisaaja voi kommentoida kuinka oli.Vuoden 2001 voittajat

Henkilökohtaiset:
1. Pauli S
2. Olli D
3. Markku V
4. Pasi S
5. Janne P
6 Jari H

Parien kilpailun voittajat:
1. Pauli P / Janne P
2. Markku V / Olli D
3. Petri K / Juho N
4. Marko J / Jari H
5. Tommi S / Mikko T
6. Pasi S / Kimmo S
« Viimeksi muokattu: Maaliskuu 10, 2024, 15:06 kirjoittanut JPu »
JPu, TRG-300LM ja pari muuta