Panosten tuonti / lähettäminen EUsta

Aloittaja Jartsa71, huhtikuu 27, 2024, 00:28

« edellinen - seuraava »

HJu

#15
Luin kyllä pykälän. Ihmettelen vaan millä perusteella sitä lukemalla Suomeen luvitetun aseen takaisin tuomiseen ulkomailta tarvitsisi muka asepassia tai tuontilupiaa.
Terveisin,


HJu

jthyttin

Miten paksusta rautalangasta tämä oikein pitää vääntää?

Lainaa
16 §
Kuljettamiseen liittyvät määritelmät
...
Tässä laissa tarkoitetaan ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten:

1) tuonnilla kuljetusta Suomeen muualta kuin EU:n jäsenvaltiosta;

2) viennillä kuljetusta Suomesta muualle kuin EU:n jäsenvaltioon;

3) siirrolla kuljetusta EU:n jäsenvaltiosta toiseen;
...

Jos nyt jollekin ei vielä ollut selvää mikä on siirtämisen, viemisen ja tuomisen ero.

Lainaa
18 §
Luvanvaraisuus

Jollei tässä laissa toisin säädetä, luvanvaraista on:

1) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten siirto ja tuonti Suomeen, siirto ja vienti Suomesta, kauttakuljetus sekä välittäjänä toimiminen kaupallisessa tarkoituksessa, kauppa, kaupallinen säilyttäminen, hankkiminen, hallussapito, vaihto, vuokraus ja valmistaminen;
...

Aseen kuskaaminen yli rajojen on ihan samalla tavalla luvanvaraista, kuin vaikka hankkiminen ja hallussapito.

Lainaa
19 § (7.6.2019/724)
Poikkeukset luvanvaraisuudesta

Luvanvaraista ei ole:

1) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten vienti yksityistä tarkoitusta varten;
...

Aseen saa viedä yksityisessä tarkoituksessa ilman mitään lupia.

Lainaa
73 §
Siirto ja tuonti Suomeen hallussapitoon annettujen lupien nojalla

Hankkimislupa, yksityinen valmistamislupa, hallussapitolupa ja rinnakkaislupa oikeuttavat siirtämään ja tuomaan Suomeen yksityistä tarkoitusta varten luvassa mainitun ampuma-aseen ja aseen osan sekä luvassa mainitussa aseessa käytettäviksi soveltuvia muita kuin erityisen vaarallisia patruunoita.
...

Alunperin aseen sai myös tuoda, joko hankittavan tai jo hallussapidetyn. Mutta nyt ei saa, paitsi jos sattuu sen asepassin omaamaan, kun siihen on pitänyt jättää EU:n ulkopuolisia mutta asepassijärjestelmään kuuluvia maita varten poikkeus tuonnille. Tässä nyt vielä lainaus voimassaolevasta laista niin voi lukea peräjälkeen eikä tarvitse hyppiä edelliselle sivulle.

Lainaa
73 § (8.9.2017/623)
Siirto Suomeen hallussapitoon annettujen lupien nojalla ja siirto ja tuonti Suomeen Pohjoismaissa hallussapitoon annettujen lupien nojalla

Aselupa, rinnakkaislupa ja kaasusumutinlupa oikeuttavat siirtämään Suomeen yksityistä tarkoitusta varten luvassa mainitun ampuma-aseen ja aseen osan sekä luvassa mainitussa aseessa käytettäviksi soveltuvia muita kuin erityisen vaarallisia patruunoita.
...

Ja tässä se muutoksen perustelu, jos Finlexin käyttö on jotenkin hankalaa (boldaukset omiani).

Lainaus käyttäjältä: https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2016/20160266
73 §.Siirto Suomeen hallussapitoon annettujen lupien nojalla ja siirto ja tuonti Suomeen Pohjoismaissa hallussapitoon annettujen lupien nojalla. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi niin, että hankkimislupa, yksityisen valmistamislupa, hallussapitolupa, rinnakkaislupa tai kaasusumutinlupa eivät enää oikeuttaisi tuomaan Suomeen yksityistä tarkoitusta varten luvassa mainittua ampuma-asetta tai aseen osaa sekä luvassa mainitussa aseessa käytettäväksi soveltuvia muita kuin erityisen vaarallisia patruunoita. Myöskään ampumatarvikelupa ei oikeuttaisi tuomaan Suomeen luvassa mainittuja patruunoita ja ammuksia. Ehdotettu muutos tarkoittaisi sitä, että muun kuin ase-elinkeinonharjoittajan tuodessa ampuma-aseen, aseen osan, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia tulisi tuojalla olla ampuma-aselain 78 §:n mukainen yksityinen tuontilupa. Pykälän nykyinen sanamuoto on osoittautunut käytännössä tulkinnanvaraiseksi, sillä on epäselvää, tarkoitetaanko ilmaisulla "luvassa mainitun ampuma-aseen ja aseen osan" nimenomaan luvassa mainittua yksilöityä esinettä tai ylipäänsä mitä tahansa esinettä, joka täyttää luvan määritelmän tai on luvassa mainitun esineen luvanvarainen osa. On siis tulkinnanvaraista, saako hankkimisluvalla tuoda ulkomailta hankitun aseen maahan. Samoin on tulkinnanvaraista, saako ampuma-aseen hallussapitoluvalla tuoda maahan sellaisen aseen osan, jonka hankkiminen on ampuma-aselain 19 §:n 2 kohdan mukaan ilmoituksenvaraista. Kummassakin tapauksessa on syntynyt valvonnallisia ongelmia. Erinäisten ampuma-aseiden kansainvälistä kauppaa koskevien sopimusten mukaan vientiluvan antamisen edellytyksenä on voimassaolevan tuontiluvan esittäminen. Tästä johtuen ampuma-aseen tai aseen osan ulkomailta hankkivan yksityisen luvanhaltijan on käytännössä pitänyt hankkia yksityinen tuontilupa ja käännättää se. Nykyisen monisivuisen hankkimisluvan kääntäminen on käytännössä kalliimpaa kuin yksityisen tuontiluvan hankkiminen ja sen kääntäminen. Virallisen käännöksen hankkiminen sähköisestä luvasta ei liene mahdollista. Muutos poistaisi tulkinnanvaraisuutta ja tehostaisi valvontaa.

Pykälää muutettaisiin niin, että hankkimisoikeuden, yksityisen valmistamisoikeuden ja hallussapitoluvan sijaan aselupa oikeuttaisi siirtämään yksityistä tarkoitusta varten luvassa mainitun ampuma-aseen ja aseen osan sekä luvassa mainitussa aseessa käytettäväksi soveltuvia muita kuin erityisen vaarallisia patruunoita Suomeen. Ampumatarvikelupa oikeuttaisi siirtämään Suomeen luvassa mainitut patruunat ja ammukset. Koska siirto vaatii lisäksi asedirektiivin mukaisen, esineiden lähtövaltion antaman siirtoluvan ja Suomesta annetun ennakkosuostumuksen, ei tarvetta muutoksen tekemiselle siirtojen osalta ole.

Pykälän nykyinen 3 momentti, jonka mukaan Norjassa, Ruotsissa, Islannissa tai Tanskassa ampuma-aseen tai aseen osan hallussapitoon annettu lupa oikeuttaa tietyin edellytyksin siirtämään ja tuomaan Suomeen luvassa mainitun ampuma-aseen ja aseen osan sekä tarpeellisen määrän luvassa mainitussa aseessa käytettäviksi soveltuvia patruunoita sekä pitämään niitä hallussa enintään kolme kuukautta siitä, kun ne on siirretty tai tuotu Suomeen, säilyisi ennallaan. Pykälän otsikko ehdotetaan muutettavaksi niin, että se vastaisi muutetun pykälän sisältöä.

metsienmies

Ehkä luetun ymmärtäminen itsellä on pielessä tai olen vain typerä, mutta vaikka kuinka yritän tuota lakia ajatuksella lukea en keksi missä kohtaa erilliset tuontiluvat/asepassit vaaditaan siihen, kun tultaisiin ulkomailta kisareissulta takaisin.

Tuossahan puhutaan maahantuonnin luvanvaraisuuden tulkinnasta nimenomaan ulkomailta hankitun aseen kohdalla, mutta jos Suomessa jo omistamani aseen kanssa lähden ulkomaille en keksi miten se muuttuisi yhtäkkiä niin, että kun sieltä tulen ase katsottaisiin ulkomailla hankituksi ja täten vaatisi erillisen tuontiluvan.

Ruotsissa monta kertaa käyneenä ei edes Suomen Tullille tarvitse tehdä mitään ilmotuksia aseen kuljetuksesta vain ilmoitus Ruotsiin että tänne mennään tästä satamasta tähän aikaan ja tällöin tullaan tästä satamasta sitten takaisin kotiin. Toki Pohjoismailla taitaa muutenkin olla jotain erikoisia keskinäisiä sopimuksia aiheeseen liittyen

HJu

#18
Kun luvat on saatu Suomessa hallussapitoon niin ne aseet saa tuoda maahan EUn sisältä ja ulkopuolelta ilman mitään lisälupia, lisenssejä tai asepasseja.

Aselain teksti ajaa AINA (=joka kerta ja poikkeuksetta) aselain perustelujen yli jos ne ovat keskenään ristiriitaisia.

Prove me wrong.
Terveisin,


HJu

jthyttin

Lainaus käyttäjältä: HJu - toukokuu 12, 2024, 16:51
Kun luvat on saatu Suomessa hallussapitoon niin ne aseet saa tuoda maahan EUn sisältä ja ulkopuolelta ilman mitään lisälupia, lisenssejä tai asepasseja.

Aselain teksti ajaa AINA (=joka kerta ja poikkeuksetta) aselain perustelujen yli jos ne ovat keskenään ristiriitaisia.

Prove me wrong.
« Viimeksi muokattu: eilen kello 16:53 kirjoittanut HJu »

Jos jätettäisiin suosiolla tuollaiset toimintatavat Pohjois-Koreaan, ja palataan eurooppalaiseen malliin jossa SINÄ perustelet miksi olet oikeassa? Ja sitten muut keskusteluun osallistuvat puntaroivat perusteitasi/viitteitäsi ja halutessaan haastavat ne.

HJu

#20
Aselaki 73 pykälä kertoo kaiken  mitä tarvitaan tämän asian käsittelyyn Suomessa luvitettujen aseiden siirtelyn osalta luvanhaltijan toimesta.
Terveisin,


HJu

jthyttin

Lainaus käyttäjältä: metsienmies - toukokuu 12, 2024, 16:48
Ehkä luetun ymmärtäminen itsellä on pielessä tai olen vain typerä, mutta vaikka kuinka yritän tuota lakia ajatuksella lukea en keksi missä kohtaa erilliset tuontiluvat/asepassit vaaditaan siihen, kun tultaisiin ulkomailta kisareissulta takaisin.

Tuossahan puhutaan maahantuonnin luvanvaraisuuden tulkinnasta nimenomaan ulkomailta hankitun aseen kohdalla, mutta jos Suomessa jo omistamani aseen kanssa lähden ulkomaille en keksi miten se muuttuisi yhtäkkiä niin, että kun sieltä tulen ase katsottaisiin ulkomailla hankituksi ja täten vaatisi erillisen tuontiluvan.

Niin, siinä puhutaan ongelmakohdista joita tietyt tahot ovat mielestään lakitekstissä havainneet. Ei siitä miksi ko. lainkohta on kirjoitettu siten kuin se oli.

Ja tuohon kysymykseen taas vastaa HE 183/1997 eli nykyisen lain alkuperäisversion perustelut. Termi "vomassaolevat säädökset" siis viittaa aselainsäädäntöön joka oli voimassa 1997, ennen nykyistä lakia. Ja noita "käytänteitä" oli silloin aika laajalti, esim. rinnakkaislupaa ei laki tuntenut (IIRC) mutta niitä myönnettiin. Osa vielä ilman määräaikaa.

Lainaus käyttäjältä: https://finlex.fi/fi/esitykset/he/1997/19970183
6 luku. Yksityinen siirto ja tuonti

73 §. Siirto ja tuonti Suomeen hallussapitoon annettujen lupien nojalla.
Voimassa olevien säännösten ja noudatetun käytännön mukaan ampuma-aseen hallussapitoon annettu lupa oikeuttaa yksityistä tarkoitusta varten tuomaan maahan luvassa mainitun ampuma-aseen. Tämä mahdollisuus esitetään säilytettäväksi.

1 mom. Momentissa säädettäisiin täsmällisesti niistä luvista, jotka oikeuttaisivat yksityistä tarkoitusta varten siirtämään tai tuomaan Suomeen luvassa mainitun ampuma-aseen ja aseen osan. Hankkimislupa, yksityinen valmistamislupa, hallussapitolupa ja rinnakkaislupa oikeuttaisivat aseen ja aseen osan lisäksi siirtämään tai tuomaan Suomeen myös aseessa käytettäviksi soveltuvia muita kuin erityisen vaarallisia patruunoita.
...

Toki jos oikein kovasti yrittää voi tuossakin kiistää ensimmäisen ja toisen kappaleen yhteyden. Mutta jokainen normaalilla järjellä varustettu ymmärtää että ensimmäisessä kappaleessa kuvataan tahtotila ja toisessa sen saavuttamiseksi käytetyt keinot.

Tähdennän vielä, että silloin kun HALLUSSAPITOLUPA oli vielä olemassa, se syntyi vasta kun ase oli hankittu ja poliisille esitetty. Eli aivan tasan ja tarkkaan §73 sääntely koski myös Suomessa luvilla olevan aseen tuontia takaisin Suomeen, kun se oli ensin (tilapäisesti) viety EU:n ulkopuolelle. Ja nyt viimeisimmässä kuplautuksessa ko. tuonnin poikkeus luvanvaraisuudesta poistui.

psk123

Mitä tuo tuossa tuontilupa hakemuksessa oleva EY-lk tarkoittaa? Mitä liitteitä tuo tarvii vai tarviiko mitään?

psk123

Eipä tuo kummoinen homma ollut hakea, ja tavarat tuli kotia kun tullauksen hoiti kuriiri.