Avoin Keskustelu > Tarkka-ammuntakisat ja -kurssit

SUOMEN SOTILAAN SIMO HÄYHÄ TARKKA-AMPUJAKILPAILU (Häyhä nro 4, v. 2003)

(1/1)

JPu:
TARKKA-AMPUJAKILPAILU (NS. ’HÄYHÄ-KISA’) 12. – 14. 9. 2003 PAHKAJÄRVELLÄ

Tarkka-ampujakilta ry järjestää 12. – 14.9.2003 reserviläisille suunnatun tarkkaammuntakilpailun.
Kisa on samalla ResUL:n tarkka-ammunnan SM-kilpailu. Kilpailu
järjestetään Vekaranjärven varuskunnan vieressä sijaitsevalla Pahkajärven ampuma-alueella
Kilpailu järjestetään talvisodan kuuluisimman tarkka-ampujan Simo Häyhän kunniaksi.
Tarkka-ampujatoiminta, joka on sotilaallisesti kurinalaista toimintaa osana normaalia nykyaikaista taistelua, on saavuttanut
kiinnostusta harrastuksena reserviläisten parissa.
Kilpailutehtävä sisältää kaikki tarkka-ampujaparin toiminnan vaiheet (eteneminen, tuliasemakortin laatiminen ja
ammunta). Ampumaetäisyydet ovat 200 metristä noin kilometriin, painopisteen ollessa etäisyyksillä 500 m – 900 m.
Kilpailu järjestetään viikolla 37, perjantaista 12.9. – sunnuntaihin 14.9.2003 Vekaranjärven varuskunnan vieressä
sijaitsevalla Pahkajärven ampuma-alueella. Alustava aikataulu (vahvistettu ilmoitetaan osallistujille ennen kilpailua)
Perjantai-ilta 12.9.2003 klo 17:00- 21.00 Kohdistusammunta (300m rata)
Lauantai 13.9.2003 klo 07:00- 18.00 I Kilpailuosuus A ja B
Sunnuntai 14.9.2003 klo 07:00- 18.00 II Kilpailuosuus A ja B
Sunnuntai-ilta 14.9.2003 klo 18.00- tulokset ja palkinnot
Kilpailuun ilmoittautuminen: ilmoittautumisten on oltava PERILLÄ VIIMEISTÄÄN 15.8.2003, ilmoittautuminen
kirjallisesti (kirje, fax, sähköposti). Osallistumismaksu 60 euroa osallistujaa kohti on maksettava ilmoittautumisen
yhteydessä. Kilpailuun ilmoittautumista ei hyväksytä ilman osanottomaksun suorittamista. Maksu palautetaan viikon
kuluessa ilmoittautumisajan päättymisestä mikäli ilmoittautujaa ei ole voitu hyväksyä kisaan (tilinumeron kysymistä varten
antakaa selkeät yhtystiedot). Ilmoittautuneille pyritään lähettämään vahvistus kisaan hyväksymisestä mahdollisimman pian
ilmoittautumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 25.8. mennessä. Kilpailemaan haluaville, joilla ei ole tiedossa paria, saattaa
olla mahdollista löytää pari TA-killan kautta. Tällaisessa tapauksessa ottakaa yhteys TA-kiltaan ennen ilmoittautumistanne.
Jälki-ilmoittautumisista, ilmoittautumismaksu 120 euroa, sovittava tapauskohtaisesti suoraan kilpailun johtajan Kai
Salmisen kanssa, GSM 041-561 9940 (numero vain jälki-ilmoittautumisia varten).
Tarvittavat tiedot: Nimi, osoite, puhelin, sähköposti, sotilasarvo, syntymäaika, parin nimi, ase+kaliiperi, tarkkaampumaharrastus
ja organisaatio, mitä edustaa. Tieto myös siitä, mikäli ei halua itseään kuvattavan, eikä nimen tai muiden
tunnistetietojen esiintyvän julkisuudessa kilpailun aikana. Järjestäjät varaavat mahdollisuuden valita osallistujat
ilmoittautuneiden joukosta (kilpailijat valitaan pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä). Kilpailuun otetaan enintään
30 TA-paria. Mikäli osallistujia joudutaan karsimaan, etusija on reserviläisillä, ulkomailta otetaan korkeintaan 2 TA-paria
/maa. Koska kilpailu tapahtuu parikilpailuna tarkka-ampujapartioittain, on kilpailijalla oltava pari, jonka kanssa hän
muodostaa kilpailussa tarkka-ampujapartion.
Ilmoittautuneille ilmoitetaan kirjallisesti kilpailuun hyväksymisestä 25.8.2003 mennessä.
Ilmoittautumisten vaastaanotto: Vuokko Saarinen, Reserviläisurheiluliitto
Döbelninkatu 2, 00260 HELSINKI;
Puh 09-4056 2060 Fax 09- 4056 2061
Sähköposti vuokko.saarinen@resul.fi
Tarkka-ampujakilta
PL 205, 02101 ESPOO
Sähköposti takilta@nic.fi
Kotisivut http://www.takilta.org (lisätietoa kilpailusta)
Osallistumismaksu: 60 € / osallistuja (sisältää mm. ruuan, majoituksen ja vakuutuksen). Maksettava 15.8.2003
mennessä tilille: Sampo 800015-70767690, viitenumero 6004, Tarkka-ampujakilta.
Vakuutukset: Osallistujat vakuutetaan kilpailun puolesta. On kuitenkin suositeltavaa, että kilpailijoilla
olisi ampujavakuutus, reserviläisten ampumaharrastusvakuutus tai muu vastaava
vastuuvakuutus.
Aseet: TA-kivääri, kaliiperi minimi 6,5 mm - maksimi 8,6 mm*70 (338LM)
Tähystäjällä oltava myös kivääri. Kilpailijan on ammuttava henkilökohtaisella aseellaan, parin
asetta ei saa käyttää.
Sytytys-, räjähtäviä-, panssari- tai valojuovapatruunoita ei saa käyttää.
2
Kilpailuselostus/säännöt, versio 1.0info/2003 Helsinki 03072003
TARKKA-AMPUJAKILPAILU (NS. ’HÄYHÄ-KISA’) 12. – 14.9.3002 PAHKAJÄRVELLÄ
Tarkka-ampujakilta ry järjestää 12. – 14.9.2003 reserviläisille suunnatun tarkka-ammuntakilpailun.
Kisa on samalla ResUL:n tarkka-ammunnan SM-kilpailu. Kilpailu järjestetään Vekaranjärven
varuskunnan vieressä sijaitsevalla Pahkajärven ampuma-alueella.
Johdanto:
Tarkka-ampujatoiminta, joka on sotilaallisesti kurinalaista toimintaa osana normaalia nykyaikaista taistelua, on saavuttanut
kiinnostusta harrastuksena reserviläisten parissa. Eri maiden asevoimissa on viime aikoina panostettu huomattavasti alan
koulutukselle. Välinepuolella Suomessakin on tapahtunut merkittävää kehitystä. Tämän vuoksi järjestetään alan SM-kilpailu.
Kilpailun yleistavoite:
Perinteeksi muodostetun jokavuotisen kilpailun päätavoite on koota yhteen alan harrastajia ja ammattilaisia sekä varustevalmistajia
siten, että
a) tietoa ja kokemuksia välittyy keskinäisen kanssakäymisen kautta,
b) osallistujat voivat mitata oman tasonsa kilpailun kautta ja
c) käytännössä kunnioitetaan suomalaisen tarkka-ammunnan maineikasta perintöä.
Kilpailullinen tavoite:
1) Testata valtakunnallisesti tarkka-ampujaparien ja tarkka-ampujien itsenäistä toimintaa annetun kilpailutehtävän
perusteella siten, että he toimivat kilpailutilanteessa omatoimisesti ja järjestelmällisesti ja soveltavat oppimiaan eri
menetelmiä kilpailutilanteen mukaisesti.
2) Testata osallistujien käytännön tarkka-ammuntataitoja etäisyyden arvioinnin, olosuhdetekijöiden arvioinnin ja
ampumisen osalta siten, että he osuvat paremmin pitkille etäisyyksillä (500 - 1000 m).
3) Toimia koulutustarkastuksena reservin tarkka-ammuntatoiminnan kehittämisessä.
4) Antaa kilpailijoille haastetta, luoda positiivista ja rakentavaa henkeä maanpuolustustyöhön sekä kilpailuun osallistujille,
että kilpailun järjestäjille.
Kilpailun sisältö:
Kilpailutehtävän suorittaminen annetun kilpailukäskyn perusteella. Kilpailutehtävä sisältää kaikki tarkka-ampujaparin toiminnan
vaiheet (eteneminen, tuliasemakortin laatiminen ja ammunta). Ampumaetäisyydet ovat 200 metristä kilometriin, painopisteen
ollessa etäisyyksillä 500 m – 900 m. Ammunta edellyttää etäisyyksien ja olosuhdetekijöiden arviointia ja huomioon ottamista
ammunnassa eri etäisyyksillä sijaitseviin eri kokoisiin maaleihin osittain maastoutettuina.
KILPAILUN KULKU:
Yleistä: Sarjajako on poistunut ja kaikki kilpailevat samassa sarjassa. Aseen maksimi
kaliiperi on .338 Lapua Magnum (8.6 x 70). Kilpailuun pyritään sisällyttämään
kaikki keskeiset tarkka-ammunnan osaamisalueet, joista ammunta erilaisille
tuntemattomille etäisyyksille tärkeimpänä. Kilpailu tapahtuu tarkkaampujapareittain,
mutta myös henkilökohtaiset tulokset lasketaan. Kilpailun
painotus on ammunnassa.
Toteutus: Alueelle rakennetaan kaksi rataa A ja B. Puolet osallistujista ampuvat tuliasemasta
radalla A ja puolet tuliasemasta radalla B. Seuraavana päivänä pari ampuu eri
asemasta kuin edellisenä päivänä. Arvalla ratkaistaan kummasta asemasta TA-pari
ampuu ensiksi. Kummankin päivän aikana molemmilla radoilla ammutan
yhtäaikaisesti.
Tuliasematoiminta: Lauantaina ja sunnuntaina ensimmäinen tehtävä on erikseen ”massana”
tuliasemakortin teko. Tarkoitus on saada TA-parit linjalle noin 2-3 m välein
tekemään tuliasemakortti, kaikkine erityistietoineen ja havaintoineen. Aikaa
tehtävälle on noin 45min/TA-pari. Etäisyyksien arviointi tapahtuu ilman
laseretäisyysmittareita (tai muita aktiivisia laitteita, passiiviset sallittu).
Ammunta Lauantaina ja sunnuntaina tuliasemaan edetään lyhyellä lähestymisellä, alle 100 m.
Molempina päivinä ammutaan tuliasemaa kohti enintään10 laukausta/kilpailija,
hyödyntäen aikaisemmin tehtyä tuliasemakorttia. Kilpailijoille ilmoitetaan suurin
sallittu ammuttavien maalien lukumäärä/tuliasema. Lopuksi irtaudutaan alle 50 m.
3
Kilpailijan on ilmoitettava rastituomarille mitä maalia hän kulloinkin aikoo ampua.
Mihinkään maaliin ei saa yrittää ampua enempää kuin kahdesti. Ei ole tarkoitus,
että ampumalla mitataan etäisyyksiä tauluihin.Osuma ensimmäisellä laukauksella
antaa täydet pisteet, osuma toisella ’paikko’laukauksella antaa puolet
maksimipistemäärästä. (Paikkolaukauksen sallimisella pyritään kiinnittämään
huomiota tähystäjän toiminnan hyödyntämiseen).
Ampumaetäisyydet voivat ulottua kilometriin, painopisteen ollessa 200-900
metriä. Maalit ovat eri etäisyyksillä. Maalilaitteina käytetään puolustusvoimien
jantereita. Eri päivinä ammutaan eri radoilta. Maalialueella on erilaisia kohteiden
etäisyyksien mittaamista helpottavia, mitoiltaan ”tunnettuja”, esineitä tai kohteita.
Maalit ovat koko ajan näkyvillä ja kaatuvat näkymättömiin vasta saatuaan osuman.
Maaleja voi olla enemmän kuin sallittuja kilpalaukauksia, Maaleista valitaan
maalihierarkian perustella arvokkaimmat.
Maalihierarkia Kilpailussa on kahta eri arvoa olevia maaleja. Kaikki maalihierarkian mukaiset
arvokkaammat maalit antavat kilpailussa yhtä suuren pistemäärän. Maalihierarkia
kuvataan selkeillä merkeillä (esim. paksu teippi yli taulun ”rähinäremmi” kuvaa
upseeria). Ilman riittävää optiikkaa merkit eivät ole luultavasti havaittavissa.
Kilpailun alussa esitellään lavasteet jolla maalihierarkian mukaiset maalit
kuvataan. Arvottomammat maalit kuvaavat vihollisen tavallisia taistelijoita ja
antavat vähemmän pisteitä.
Tehtävän todenmukaisuus: Kilpailua ei ole aikataulun puitteissa mahdollista toteuttaa täysin todellisuutta
kuvaavaksi. Kilpailijoiden on ymmärrettävä, että jokaisen laukauksen ampumiseen
on suhtauduttava ikään kuin se olisi ensimmäinen ja ehkä ainoa laukaus
tuliasemasta. Maalien ampumisjärjestys on vapaa ja ampujan valitsemaa
järjestystä ei arvostella.
Erikoistehtävätehtävä Erikoistehtävä, joka voi olla mikä tahansa muu kuin ammuntatehtävä (esim.
yhteistoimintaa, etäisyyden arviointia, viestintää tai havaintojen tekoa mittaava
tehtävä) toteutetaan todennäköisimmin ammuntaa ennen.
Toiminta-ajat TA-parille: Lauantai ja sunnuntai, tähystäminen ja tuliasemakortin laadinta: 45 min
ammunta: Lauantai noin 25 minuuttia.
ammunta: Sunnuntai noin 25 minuuttia
erikoistehtävä: noin 15 minuuttia/TA-pari
Lopullinen aika (20 min- 30 min) ammuntatehtävälle päätetään ilmoittautumisajan
päätyttyä, ammuntatehtävän aikataulu riippuu osallistujamäärästä.
muut tehtävät: lopulliset aikataulut ilmoitetaan kisapaikalla
4
Kilpatehtävien kuvaus:
Tähystys- ja tuliasema Ratamestari tai tuomari tarkistaa tarkka-ampujaparin aseet ennen suorituksen aloittamista.
Tarkka-ampujapari etenee ja perustaa saamansa kilpailutehtävän mukaisesti tähystys- ja
tuliaseman (lyhytaikainen toiminta, maastoa ja mukana olevaa varustusta hyödyntäen) annetulle
alueelle/pisteelle salassa (kaikki toiminta tapahtuu vihollistähystyksen alaisena). Tarkkaampujapari
tekee alueesta tuliasemakortin ja arvioi etäisyydet maaston kiintopisteisiin ja
erottuviin mahdollisiin ”tunnettuihin” kohteisiin sekä luonnostelee alueen korttiin. TA-pari
selvittää vihollistiedot (jantereita) maalihierarkian mukaan, eli mahdolliset «upseerit,
tulenjohtajat, tarkka-ampujat, koiranohjaajat ja viestimiehet», miehistöä saa kuvata, mutta
tehtävä ei edellytä sitä. (Vihollisen ryhmäaseita tai ajoneuvoja maalialueelle ei rakenneta
isotöisyytensä vuoksi). Tuliasemakortti täytetään dokumentiksi ”omalle johdolle” ja
apuvälineeksi ampumatoiminnalle. Etäisyydet arvioidaan käyttäen kiikaritähtäintä, kiikaria,
kaukoputkea, karttaa tai muuten arvioimalla. Aktiiviset etäisyysmittarit (laser jne.) ovat kielletty.
Tuliasemakortti annetaan tarkka-ampujaparin kilpailusuorituksen jälkeen valvovalle
ratamestarille tai tuomarille. Tuliasemakortti palautetaan kilpailijoille ammuntatehtävän ajaksi.
Jokainen pari luovuttaa vain yhden tuliasemakortin josta annetut pisteet molemmat kilpailijat
saavat. Tuliasemakortteja saa täydentää ampumasuorituksen jälkeen 5 min ajan, ennen kuin ne
kerätään pois.
Ammunta Tehtävä alkaa etenemisellä ja päättyy irtautumisen jälkeen kokoontumispaikalle. Ammunta
tapahtuu annetun kilpailutehtävän mukaisesti; noudattaen ratamestarin tai tuomarin tarvittaessa
antamaa lisäohjeistusta. Tarkka-ampujapari lataa aseet vasta ratamestarin tai tuomarin käskystä.
Ammunnan saa aloittaa vain ratamestarin tai tuomarin luvalla, sen jälkeen kun ampuja on
ilmoittanut kuuluvasti VALMIS. Jos lupaa ammuntaan ei anneta 5 s kuluessa, ajan mittaus
pysäytetään häiriön korjaamisen ajaksi (mahd. ratalaite ongelmat). Tarkka-ampujapari suorittaa
ammunnan maalihierarkian mukaisesti, ampuen havaitut, valitsemansa maalit. Mihinkään maaliin
kilpailija ei saa yrittää ampua enempää kuin kahdesti. Osuma ensimmäisellä laukauksella antaa
täydet pisteet, osuma toisella ’paikko’laukauksella antaa puolet maalin maksimipistemäärästä.
Ampuja ja tähystäjä vaihtavat roolejaan siten, että molemmat toimivat ammuntatehtävän aikana
sekä tarkka-ampujana että tähystäjänä. Ensimmäisenä kilpailupäivänä parista ensimmäisenä
ampunut kilpailija ampuu jälkimmäisenä toisena kilpailupäivänä. Ammunnan jälkeen ratamestari
tai tuomari tarkistaa aseet ja antaa luvan irtautua annetulle kokoontumispaikalle. Tarkkaampujaparia
arvostellaan myös liikkumisesta ja yleisesti tuliasemassa toimimisesta.
Naamioituminen, varusteet Tarkka-ampujalta edellytetään kykyä käyttää suojaa ja naamioitua ympäristöön jossa
operoidaan. Naamiointi arvostellaan jossain kilpailun vaiheessa (luultavasti erillään). Toiminnan
edellyttämät varusteet tarkastetaan ja varusteiden täydellisyyteen ja toiminnallisuuteen
kiinnitetään huomiota. Kaikissa tehtävissä ja toimissa tulee kaiken varustuksen pysyä parin
mukana ja hallinnassa. Lainaaminen toisilta ryhmiltä tai täydennyksien hakeminen kesken päivää
esim. autolta on rangaistava virhe. Mikäli joillakin ryhmillä on yhteistä kalustoa, on sellaisen
kierrättämisestä neuvoteltava etukäteen kilpailun järjestäjien kanssa, jos suoritusjärjestys
mahdollistaa materiaalin siirtymisen toisen parin käyttöön suorituksen loputtua. Esim. yhteinen
ase jolla ampuu useampi kilpailija (aseen vaihtaminen ei ole sallittua saman tarkkaampujapartion
jäsenten kesken)
Erikoistehtävä: Parin toimintaa mitataan erillisellä lisätehtävällä. Lisätehtävässä kerrotaan tilanne, jossa testataan
parin yhteistoimintaa, etäisyyden arviointia, viestintää tai havaintojen tekoa.
Kilpailun pisteytys: (alustava, lopulliset, vahvistetut säännöt toimitetaan ilmoittautuneille
hyväksymisilmoituksen yhteydessä)
1. Naamioituminen, varusteet (kilpailun yhteydessä, tai erikseen) 50 p / kilpailija
2. Tuliasemakortti ja -toiminta; maaston kuvaaminen ja yleiset tiedot 200 p / kilpailija
3. Lauantai ampuminen (10 patruunaa/henkilö) 250 p / kilpailija
4. Lauantai eteneminen ja irtautuminen 75 p / kilpailija
5. Sunnuntai ampuminen (10 patruunaa/henkilö) 250 p / kilpailija
4. Sunnuntai eteneminen ja irtautuminen 75 p / kilpailija
6. Erikoistehtävä 100 p / kilpailija
Kilpailun kokonaispisteet (raakapisteet) yhteensä: 1000 p / kilpailija
Tähystys- ja tuliasematehtävän sekä ammunnan että liikkumisen suorituspisteistä voidaan vähentää virhepisteitä.
5
HUOM! Tarkka-ampujaparin tulos saadaan laskemalla yhteen kummankin henkilökohtaiset pisteet. Lopullisten tulosten
laskennassa raakapisteet skaalataan siten, että ampumaosuuden painoarvo on 1000 ja muiden tehtävien yhteensä 800
mahdollisesta 1800:sta maksimipisteestä.
KILPAILUN YLEISET SÄÄNNÖT
1. Jokaisella kilpailijalla omat aseet ja patruunat + tarvittavat varusteet. Osan tarvikkeista antaa kilpailunjärjestäjä.
2. Kilpailu on ensisijaisesti parikilpailu (ampuja ja tähystäjä), kilpailutulokset lasketaan pareittain ja kilpailijaparien
yksilösuorituksina.
3. Rooleja vaihdetaan ampumapaikoilla niin, että molemmat kilpailijat suorittavat vuorollaan tarkka-ampujan ja tähystäjän
tehtävän.
4. Ammunnalla on suurin paino, sillä vain osuma ja vielä oikeassa taulussa ratkaisee.
6. Parin yhteistyötä arvioidaan myös kaikissa vaiheissa.
7. Toiminta tapahtuu koko ajan oletetun vihollisuhan alaisena.
8. Kilpailun tuomaristo/ratamestarit/johto voivat hylätä kilpailijan/kilpailijaparin, mikäli turvamääräyksiä tai annettuja ohjeita
rikotaan tai aiheutetaan vahinkoa muille.
9. Kilpailu kilpailijan osalta keskeytetään, mikäli turvamääräyksiä rikotaan, tällöin ei myös tuloksia kilpailijan osalta lasketa.
10. Kilpailijan/kilpailijaparin epäurheilijamainen käytös aiheuttaa diskauksen. (esim. ylimääräinen laukaus)
11. Kilpailussa noudatetaan Reserviläisurheiluliiton Sovelletun Reserviläisammunnan (SRA) sääntöjä, niiltä osin kuin ne
soveltuvat kilpailuun.
12. Kilpailussa noudatetaan Pahkajärven ampuma-alueen johtosääntöjä.
13. Jos kilpailijan pari diskataan saa hän silti jatkaa itse kilpailua, mutta ilman paria.
TARKKA-AMPUJAPARIN VARUSTUS KILPAILUSSA
Jokaisesta yhdellä rastilla merkitystä tarvikkeesta tai varusteesta saa 2 pistettä (kahdella rastilla Xx merkityt ovat pakollisia
ja niitä ilman ei saa osallistua kilpailuun eikä niistä saa pisteitä). Optiot ovat valinnaisia eikä niistä saa pisteitä, mutta niistä
voi olla hyötyä kilpailussa.
TA-kivääri (kaliiperi vähintään 6.5 mm maksimi 8.6 mm*70 eli 338LM) 1 kpl Xx
Tähystäjän kivääri (kaliiperi vapaa. TA-kivääri kelpaa, molemmilla oltava kivääri) 1 kpl Xx
Patruunat /osallistuja 10-20 kpl Xx
Tuliasemakortti (kilpailun järjestäjä antaa paikalla, omat sallitaan myös) 1 kpl Xx
Juomaa (vähintään 0,75L) 1 kpl Xx
Kuulonsuojaimet 1 kpl Xx
Karttakopio (kilpailun järjestäjä antaa paikalla) 1 kpl X
Tähystäjällä kiikari ja/tai kaukoputki ja/tai kiikaritähtäin 1 kpl X
Kompassi tai käsisuuntakehä 1 kpl X
Kynä ja paperia 1 kpl X
Puukko/linkkuveitsi 1 kpl X
Lamppu, tulentekovälineet (tikut, sytytin) 1 kpl X
Käsikranaatti (kilpailun järjestäjä antaa paikalla) 2 kpl X
Putkimiina tai vast. (kilpailun järjestäjä antaa paikalla) 1 kpl X
Tarkka-ampujan naamioasu tai maastopuku 2 kpl X
Kenttälapio (kilpailun järjestäjä antaa paikalla, omat sallitaan myös) 1 kpl X
Pistooli ja varalipas (pakollinen jos TA-kivääri on asepussissa edetessä) 1 kpl optio (X)
Päiväreppu tai asepussi ja pistooli 2 kpl optio
Lentoratataulukko tai muu vastaava 2 kpl optio
Materiaalia kiväärin ja varusteiden naamiointiin 2 kpl optio
Naamioväriä 2 kpl optio
Hiekkapussi 2 kpl optio
TA-Tasomittari-paikantamislevy 1 kpl optio
Taskulaskin 1 kpl optio
Tuulimittari 1 kpl optio
Makuualusta 1 kpl optio
Juoma-astian tilavuus voidaan mitata tarvittaessa.
MAALILAITTEET
Maalilaitteina käytetään Puolustusvoimien Janter ammuntalaitteita maastossa. 300 metrin radalla käytetään normaaleja
maalitauluja tai IPSC-tauluja kohdistusammuntoihin. Jantereista saa välittömän palautteen, ne nopeuttavat kilpailun
kulkua, helpottavat pistelaskua, säästävät kulkemista tauluille ja takaisin ja ovat helppoja tarvittaessa ryhmittää uudelleen.
6
ARVIOINTIKRITEERIT
Jotta jokaista kilpailijaa kohdeltaisiin mahdollisimman tasapuolisesti on pisteiden laskutapa yritetty tehdä yksiselitteiseksi ja
painottaa niitä kohtia jotka ovat helposti mitattavia. Tehtävien arvostelussa ei yritetä pisteytyksellä erotella kahta erilaista,
mutta hyvää suoritusta toinen toistaan paremmaksi, vaan pyritään antamaan virhepisteitä selkeästi virheellisestä tai
epäasianmukaisesta toiminnasta. Tarkka-ampujan olisi paineen allakin kyettävä virheettömään suoritukseen. Esim.
tuliasematehtävästä annetaan +pisteitä vain havainnoista ja mittaustuloksista, jotka on merkitty tuliasemakorttiin. Näin tulee
huomiokyvylle ja tietojen järkevälle esittämiselle suuri painoarvo. Tietojen siirtyminen luettavassa muodossa omalle johdolle
on usein erittäin tärkeää ja joskus jopa ratkaisevaa. Huom: Lopullinen pisteytys ilmoitetaan hyväksymisilmoituksen
yhteydessä toimitettavien vahvistettujen sääntöjen yhteydessä. Arviointiperusteet tai ammunnan painoarvo
kokonaispisteissä ei muutu, ainoastaan joidenkin arvioitavien osa-alueiden keskinäinen painoarvo lopullisissa pisteissa
saattaa hieman muuttua . Tulosten laskennassa pisteet skaalataan siten, että ampumaosuuden painoarvo on 1000 ja
muiden tehtävien yhteensä 800 mahdollisesta 1800:sta maksimipisteestä.
1. Naamioituminen, varusteet
0…50 p
Testataan osallistujien käytännön taidot henkilökohtaiseen naamioitumiseen: Henkilö sulautuu mahdollisimman hyvin
taustaan sävyjen puolesta sekä muoto rikkoutuu. Varustus: naamiovärit, naamioverkon suikaleita, naamioverkon pala, neula,
lankaa, juuttisäikeitä, matonkuteet jne..
0…30 p naamiointi; muodon hävittäminen värien sopivuus kilpailumaastoon, kasvot, kädet, varusteet, ase.
0…20 p varusteet; pakollisilla saa vain osallistua ilman varustepisteitä, täydellisillä varusteilla 20 p
2. Tuliasemakortti ja kohteiden tunnistaminen sekä parin toiminta tuliasemassa
0…200 p
Testataan tuliasemakortin laatiminen ja tuliasematoimintaa siten, että osallistujat osaavat toimia TA-parina tuliasemassa
tehokkaasti yhteistoiminnassa. Kohdealueen tähystäminen käyttäen hyväksi optisia tähystysvälineitä. Alueelta tähystetään
sinne aseteltuja maaleja ja maaston kiintopisteitä sekä kaikkia tunnettuja kohteita. Tuliasemakortin asiallinen ja selkeä
täyttäminen antaa parhaat pisteet
Varustus: Muistiinpanovälineet, tarkka-ampujan kivääri optiikan kera, kiikari tai kaukoputki, kompassi, kartta. (optioita:
tuuli- ja lämpömittari, taskulaskin, TA-Tasomittari-paikantamislevy, GPS-paikannin).
0…120 p havainnot; maalialueella olevat objektit, vihollistiedot, suunnat ja etäisyydet
0…25 p löydetyn kohteen tunnistaminen ja kuvaus
0…25 p tuliasemakortin perustiedot
0…30 p maaston, kiintopisteiden luonnostelu ja piirroksen tarkkuus
0…-200 p virheet maksimissaan (huom. tarvittaessa virheitä jaetaan molempina päivinä tuliasematoiminnassa)
3 ja 5. Ampuminen (10 patruunaa/henkilö/päivä: yhteensä 20 patruunaa)
0…500 p
Testataan osallistujien osumatarkkuus tuntemattomille matkoille eli tarkka-ampujataidot, sillä vain osuma ratkaisee.
Osuma ensimmäisellä laukauksella antaa ilmoitetut pisteet, toisella laukauksella osuma antaa puolet ensimmäisellä
laukauksella osumisesta annettavista pisteistä. Kilpailija saa yrittää ampua yhtä maalia korkeintaan kaksi kertaa. Maalit
ilmaisevat osuman (joko kääntymällä pois näkyvistä tai hajoamalla).
0…50 p osuma maalihierarkian mukaisessa arvokkaammassa taulussa
0…5 p osuma taulussa, maalihierarkian mukaisessa vähemmän arvokkaassa taulussa
0…-500 p mahdolliset toimintavirheet (esim. liian monta laukausta maalia kohti)
4. Etenemiset kokonaisuutena (eteneminen ja irtautuminen; yhteensä 2 päivää) 0…150 p
Testataan tarkka-ampujaparin eteneminen siten, että se tapahtuu huomaamattomasti. varustus: TA-varustus
kokonaisuudessaan
0…50 p Reitin yleisvalinta. Maaston antaman suojan käyttö ja yhteistoiminta.
0…50 p Tähystyssektorien huolellinen varmistaminen, riittävän suojaavan etenemismuodon valinta.
0…50 p Irtautuminen; reitti, suojan käyttäminen ja nopeus poistua asemasta.
0…-150 p maksimi virheet, jos TA-parilta jää materiaalia pitkin reittiä tai tuliasemaan, tähystys unohtuu, jne..
6. Erikoistehtävä 0…100 p
Testataan tarkka-ampujaparin yhteistoimintaa, etäisyyden arviointia, viestintää tai havaintojen tekoa käytännössä.
Varustus: TA-varustus kokonaisuudessaan.
Tehtävään voi olla useita oikeita toimintatapoja ja erilaiset variaatiot jotka toimivat ovat hyväksyttyjä. Tässä tehtävässä
virheen suuruus voi olla joko -10 p tai -25 p riippuen virheestä tai puutteesta. Kyseisen tehtävän pisteet muodostuvat
seuraavasti: maksimipisteet – virheet = tulos.
Järjestäjä varaa mahdollisuuden tehdä pisteytykseen muutoksia jos toiminnan toteuttaminen, varoupseeri tai rata tms. sitä
edellyttää. Mahdollisia muutoksia ei tehdä kilpailun aikana havaituista syistä, vaan ainoastaan ennen kisan aloittamista.
Muokkaa viestiä

JPu:
Tulokset 2003 kilpailusta:

Parikilpailu
1. Olli D - Markku V
2. Jari P - Heikki J
3. Jacob B - James A
4. Jari H - Marko J
5. Kari L - Markus S


Yksilökilpailu
1. Olli D
2. Markku V
3. Jari P
4. Jacob B
5. Marko J

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

Siirry pois tekstitilasta