Tarkka-ampujakilta > Ajankohtaista

Hyvää Joulua ja rauhallista vuoden vaihtumista !

(1/1)

Jousimies:
Perinteinen puheenjohtajan viesti on lähetetty Killan jäsenille.

Keskeinen viesti on noudattaa mediassa olleiden asiantuntijoiden kehotusta:  huolehtia omasta kunnosta niin että on elämänsä vireessä vuoden 2025 alkaessa.
Tulee jatkaa tarkka-ampujalle kuuluvien asioiden harjoittelua siinä laajuudessa mitä hyvälle erikoissotilaalle kuuluu.

Tarkka-ampujan osaaminen on laajaa

- hallitsevat naamioinnin sekä maastouttamisen ja tarkka-ampujan eri etenemistavat
- suorittavat tiedustelua ja aluevalvontaa
- tähystysaseman perustaminen ja toiminta
- havaintoraporttien laadintaa ja tuliasema-järjestelyjä
- radiolaitteet ja tietojen viestittäminen
- maalien tunnistaminen ja maalihierarkian mukainen voimankäyttö
- osaavat ampua valoisalla ja pimeällä
- tunnistavat dronejen tarjoamat tiedusteluedut sekä niiden vaarat vastapuolen käytössä
- tuntevat taisteluensiavun perusteet
- tuntevat liikkumisen ja tarkkuuskiväärin käytön metsämaastossa ja taajamassa
- tuntevat tarkka-ampujien johtamisen periaatteet

Näillä ajatuksilla vuoteen 2024.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

Siirry pois tekstitilasta