Yhteystiedot

Yhteystiedot

Nimi: Tarkka-ampujakilta ry
Rekisterinumero: 182.862
Y-tunnus: 3055695-8
Kotipaikka: Helsinki
Postitusosoite: Postitusosoitetta voi kysyä sihteeriltä sihteeri@takilta.fi
Pankkitili: Danske Bank Oy, IBAN FI46 8000 1570 7676 90 (Huomio! Älä maksa jäsenmaksuja tälle tilille. Jäsenmaksulaskutuksen hoitaa Reserviläisliitto ry.)

Sähköpostiosoitteet

puheenjohtaja@takilta.fi
Mm. yhdistysten yhteistyö, Killan hallitus, kehitysehdotukset

sihteeri@takilta.fi
Mm. jäsenasiat, keskustelualueen jäsenosioon pääsy, Santahaminan kulkuluvat

rahastonhoitaja@takilta.fi
Mm. laskut ja subventoinnit

tuki@takilta.fi
Kotisivujen tekniset ongelmat