Kartta: GoogleMaps

Ratavuorot: Kalenteri

Tarkemmat tiedot: Vuorot Pirkkalan Lennoston 300 m radalla

Julkiset dokumentit: Lennoston TA-killan vuorot

Tarkka-ampujakillan jäsenillä on mahdollisuus ampua 300 metriin joka keskiviikko klo 16 - 20 välisenä aikana Lennoston rata-alueella. 

Radat jäävät puomista sisään ajettaessa vasemmalle puolelle. Järjestyksessä pistoolirata, 150 m RK-rata, 300 m kiväärirata ja liikkuvan maalin rata. Liikkuvan maalin rata on käytettävissä samaan aikaan 300 m radan kanssa.
Avain puomiin ja näyttösuojaan kuitataan lennoston pääportilta. Avaimen saa kuitattua vain, jos nimi löytyy portilla olevasta listasta.
Mukaan henkilöllisyystodistus, TA-killan jäsenkortti ja aseen hallussapitolupa.
 
Radalla pätevät kaikki PVn ratojen yleiset varomääräykset ja lisäksi:
- Ampuminen on keskeytettävä ilma-aluksen ollessa etuvaara-alueella. (Pienkoneiden laskeutumiskiidon lähestyminen kulkee radan suuntaisesti.)
- Maalilaitteissa sallitaan muutkin kuin pahviset ja paperiset maalit, kunhan eivät aiheuta kimmokevaaraa (kimmokeriski lentokoneiden ja alueella sijaitsevan tutkan vuoksi minimoitu). Näyttösuojasta löytyy lehmännahkoja ja RK-tauluja. Maalien asettaminen välipenkoille on kiellettyä!
 
Rata on varattu vuorolla kokonaan TA-killan käyttöön (poikkeus PV:n ammunnat). Jos paikalla on muita ampujia, heiltä edellytetään mukautumista Kiltalaisten ammuntatahtiin tai pyydetään ystävällisesti poistumaan. Tukea saa sotilaspoliiseilta.
 
Ampujat ja ammutut laukausmäärät kirjataan ylös. Avaimen kuitannut (= ammunnanvalvoja) ilmoittaa ne sähköpostitse panostaja(at)gmail.com, josta tehdään vuoden lopussa yhteenveto PV:tä varten.
 
 

Yhteistyökumppanit